Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο χώρος αποθήκευσης των αρχείων mp3


Η υπηρεσία που φιλοξενεί τα αρχεία, πρόσφατα άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας.
Η πρόσβαση στα αρχεία τώρα γίνεται με τα παρακάτω links.

Πρωινά
http://www.4shared.com/folder/omHBsHIt/0001-0010.html
http://www.4shared.com/folder/zTr8PSAj/0011-0020.html
http://www.4shared.com/folder/f9OjgdVW/0021-0030.html
http://www.4shared.com/folder/NTHQc_NV/0031-0040.html
http://www.4shared.com/folder/QEmSEtt3/0041-0050.html
http://www.4shared.com/folder/fdpsIPGx/0051-0060.html
http://www.4shared.com/folder/yk8nLRl5/0061-0070.html
http://www.4shared.com/folder/nTlPTywk/0071-0080.html
http://www.4shared.com/folder/KdLfbJDV/0081-0090.html
http://www.4shared.com/folder/G09noLVs/0091-0100.html
http://www.4shared.com/folder/nD5R37I9/0101-0110.html
http://www.4shared.com/folder/76fRp72Y/0111-0120.html
http://www.4shared.com/folder/s7tNV-1Q/0121-0130.html
http://www.4shared.com/folder/zqkWviye/0131-0140.html
http://www.4shared.com/folder/NaiSXlx7/0141-0150.html
http://www.4shared.com/folder/JEEcyTmv/0151-0160.html
http://www.4shared.com/folder/AjXVmDqs/0161-0170.html
http://www.4shared.com/folder/XIC7rBf0/0171-0180.html
http://www.4shared.com/folder/d511dQPG/0181-0190.html
http://www.4shared.com/folder/i_BFfEfH/0191-0200.html
http://www.4shared.com/folder/PTz0kC_b/0201-0210.html
http://www.4shared.com/folder/FF3zfRnX/0211-0220.html
http://www.4shared.com/folder/CR2T3qLn/0221-0230.html
http://www.4shared.com/folder/zkS6-XBF/0231-0240.html
http://www.4shared.com/folder/wwz3dm-a/0241-0250.html
http://www.4shared.com/folder/_3oXrsfK/0251-0260.html
http://www.4shared.com/folder/tytdjab0/0261-0270.html
http://www.4shared.com/folder/bFoh8C21/0271-0280.html
http://www.4shared.com/folder/_rpDi974/0281-0290.html
http://www.4shared.com/folder/KCXMPzob/0291-0300.html

Βραδυνά


Βραδυνά Κηρύγματα 166-170

Πρωινά Κηρύγματα 261 - 268

261 α) Για όλα νά δοξάζουμε τόν Θεό.9.12.2012.
261 β) Η εμπιστοσύνη μας στό θεό κάνει θαύματα.23.12.2012.
261 γ) Η ταπείνωσις είναι λύτρωσις καί φως.24.2.2013.
262 α) Η ασυγχώρρητος διαγωγή τού πρεσβυτέρου υιού.Τού Ασώτου3.3.2013.
262 β) Η πτώσις τών πρωτοπλάστων καί η νηστεία.Κυρ. Τυρινής.17.3.2013.
262 γ) Γέφυρα καί κλίμαξ όχι μόνον η Παναγία αλλά καί ο Χριστός όπως καί εμείς.Α' Χαιρετισμοί.22.3.2013.
263 α) Ο Ιερομάρτης Ηλίας ο Ρώσος καί η δόξα τής Εκκλησίας.31.3.2013.
263 β) Ο λουτήρ τής Θεοτόκου είναι η ιερά Εξομολόγησις.Δ' Χαιρ.12.4.2013.
263 γ) Ποιό είναι τό πνευματικό φώς απέναντι στό σκοτάδι τής αμαρτίας.Δ' Νηστειών.14.4.2013.
264 α) Οί πέτρες φωνάζουν καί μείς λουφάζουμε.Κυρ.τών Βαΐων πρωί.28.4.2013.
264 β) Η νύχτα τής αμαρτίας καί τό φώς τής αρετής.Κυρ.τών Βαΐων βράδυ.28.4.2013.
264 γ) Η ευωδία τής μετανοίας καί η κακοσμία τής προδοσίας.Μ Τρίτη.1.5.2013.
265 α) Η άρσις τών αμαρτιών διά τής σταυρικής θυσίας.3.5.2013 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
265 β) Ότι έχεις από τήν Θ.Χάρι αυτά θά δώσης.Κυρ.τών Μυροφόρων.19.5.2013.
265 γ) Τό ιεραποστολικό έργο τής αγίας Φωτεινής καί ο δικός μας επανευαγγελισμός.Τής Σαμαρείτιδος.2.6.13.
265 δ) Η πίστη στά έργα μας μέσα από τήν ιστορία ενός ιερέως καί τήν βαθμολογία του.30.6.2013.
266 α) Τά τεκμήρια τής Θεότητας τού Ιησού Χριστού.4.2012.Παρ.τής Ζωοδόχου Πηγής.
266 β) Ο Χριστός είναι ο ίδιος τό φώς τό αληθινό.7.2012.Κυρ.Ζ' Ματθαίου.
266 γ) Περί ιερωσύνης.23.8.2012.
267 α) Η φιλαργυρία εμπόδιο στη σωτηρία μας.Κυρ. ΙΒ' Ματθαίου 26.8.2012.
267 β) Τό ιστορικό τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού καί η σημασία του στή ζωή μας.Κυρ. μετά τήν 'Υψωσι.16.9.2012.
267 γ) Οι πατέρες καί οι μαρτυρίες τους 13.10.2013.
267 δ) Οι διαγωγή τών Γαδαρινών καί η εποχή μας.23.10.2013.
268 α) Η διάσπασις τής καθολικότητος τής Ορθοδόξου εκκλησίας.10.11.2013.
268 β) Η αγάπη καί τά χαρισματά της.24.11.2013.
268 γ) Ποιοί είναι οι πνευματικώς συγκύπτοντες.8.12.2013.