Το site που επιμελείται ο Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου: https://agiavarvaramfialis.grΤετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

291 (από τα πρωινά κηρύγματα)291 α) Η πίστις τών δέκα λεπρών καί η ευγνωμοσύνη τού ενός. 18.1.2015


291 β) Η αξία τών Χαιρετισμών καί η ανάγκη τής συχνής επαναλήψεως αυτών, με δύο ιστορίες. 13.3.2015


291 γ) Τά τρία μηνύματα τής σημερινής Κυριακης. 15.3.2015


291 δ) Η προετοιμασία τής ψυχής κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστή καί η προετοιμασία γιά τήν αιώνια ανάστασί της. 16.3.2015


291 ε) Τά τεκμήρια τής Αναστάσεως. 19.4.2015


291 ζ) Η κρίσις καί η Κυρήνειος Χάρις. 12.7.2015