Το site που επιμελείται ο Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου: https://agiavarvaramfialis.grΔευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Νέες Προσθήκες : Πρωινά Κηρύγματα 256-260 και Βραδινά : 160-165


256 α) Η Ευχή τού Ιησού καί τό πνεύμα τής μετανοίας.Κυρ. τού ΑΣΩΤΟΥ.12.2.2012

256 β) Η αγάπη, η Νηστεία, καί η Προσευχή κάνουν θαύματα.Κυρ.ΤΥΡΙΝΗΣ.26.2.12

256 γ) Τό νέο κάλεσμα γιά σωτηρία έγινε διά τού νέου Αδάμ τού Χριστού.Α' Χαιρετισμοί.2.3.12

257 α) Η αμέλεια καί η ακηδία αντιμετωπίζονται μέ όπλο τήν ευχή.13.3.2012.Κυριακή Β' Νηστειών Γρηγορίου Παλαμά

257 β) Η μόδα τής αμαρτίας καί ο κατακλυσμός της.16.3.2012.Γ' Χαιρετισμοί

257 γ) Ο άγιος Σέργιος καί η αξία τών Χαιρετισμών.30.3.2012.Ακάθιστος Ύμνος

258 α) Η μετάνοια τής πόρνης πρότυπο γιά τήν δική μας μετάνοια.Μεγ.Τρίτη.10.4.2012

258 β) Τό βλέμμα τού Πάσχοντος Ιησού Χριστού.Μεγ Τετάρτη.11.4.2012

258 γ) Η λογική καί η καρδιά στήν έρευνα γιά τήν ανάστασιν. Κυρ.Θωμά.22.4.2012

259 α) Οι ζοφερές εικόνες τής εποχής μας. Κυριακή τού Τυφλού.20.5.2012

259 β) Τά ενεργήματα τού Αγίου Πνευματος. Δευτέρα τού Αγίου Πνέυματος.4.6.2012

259 γ) Η ζωή καί τό έργο τής Οσίας Σοφίας. Κυριακή Α' Ματθαίου.10.6.2012

260 α) Στά έργα τού σκότους αντιτάσουμε τά έργα τού φωτός.Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου.24.6.2012

260 β) Οι δύο κόσμοι τού θεού & τού διαβόλου.Κυριακή Στ' Λουκά.21.10.12

260 γ) Μέγα τό χάσμα μεταξύ Παραδείσου καί κολάσεως.Κυριακή Ε' Λουκά.4.11.12

160 Οί Άγιοι Μάρτυρες καί η εποχή μας.26.3.2012

161 Τό μυστήριον τής Ιεράς Εξομολογήσεως καί Μετανοίας.5.3.2012

162 Οι Άγιοι Πάντες μέρος Β'.12.3.2012

163 Ο αόρατος πόλεμος τών Δαιμόνων.10.2012

164 Τά οχτώ θανάσιμα αμαρτήματα.Τετάρτη 21.11.2012

165 Ποιοί οι Δαίμονες καί ποιό τό έργο τους.Τετάρτη.28.11.2012