Το site που επιμελείται ο Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου: https://agiavarvaramfialis.grΠαρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο χώρος αποθήκευσης των αρχείων mp3

Βραδυνά Κηρύγματα 166-170

Πρωινά Κηρύγματα 261 - 268

261 α) Για όλα νά δοξάζουμε τόν Θεό.9.12.2012.
261 β) Η εμπιστοσύνη μας στό θεό κάνει θαύματα.23.12.2012.
261 γ) Η ταπείνωσις είναι λύτρωσις καί φως.24.2.2013.
262 α) Η ασυγχώρρητος διαγωγή τού πρεσβυτέρου υιού.Τού Ασώτου3.3.2013.
262 β) Η πτώσις τών πρωτοπλάστων καί η νηστεία.Κυρ. Τυρινής.17.3.2013.
262 γ) Γέφυρα καί κλίμαξ όχι μόνον η Παναγία αλλά καί ο Χριστός όπως καί εμείς.Α' Χαιρετισμοί.22.3.2013.
263 α) Ο Ιερομάρτης Ηλίας ο Ρώσος καί η δόξα τής Εκκλησίας.31.3.2013.
263 β) Ο λουτήρ τής Θεοτόκου είναι η ιερά Εξομολόγησις.Δ' Χαιρ.12.4.2013.
263 γ) Ποιό είναι τό πνευματικό φώς απέναντι στό σκοτάδι τής αμαρτίας.Δ' Νηστειών.14.4.2013.
264 α) Οί πέτρες φωνάζουν καί μείς λουφάζουμε.Κυρ.τών Βαΐων πρωί.28.4.2013.
264 β) Η νύχτα τής αμαρτίας καί τό φώς τής αρετής.Κυρ.τών Βαΐων βράδυ.28.4.2013.
264 γ) Η ευωδία τής μετανοίας καί η κακοσμία τής προδοσίας.Μ Τρίτη.1.5.2013.
265 α) Η άρσις τών αμαρτιών διά τής σταυρικής θυσίας.3.5.2013 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
265 β) Ότι έχεις από τήν Θ.Χάρι αυτά θά δώσης.Κυρ.τών Μυροφόρων.19.5.2013.
265 γ) Τό ιεραποστολικό έργο τής αγίας Φωτεινής καί ο δικός μας επανευαγγελισμός.Τής Σαμαρείτιδος.2.6.13.
265 δ) Η πίστη στά έργα μας μέσα από τήν ιστορία ενός ιερέως καί τήν βαθμολογία του.30.6.2013.
266 α) Τά τεκμήρια τής Θεότητας τού Ιησού Χριστού.4.2012.Παρ.τής Ζωοδόχου Πηγής.
266 β) Ο Χριστός είναι ο ίδιος τό φώς τό αληθινό.7.2012.Κυρ.Ζ' Ματθαίου.
266 γ) Περί ιερωσύνης.23.8.2012.
267 α) Η φιλαργυρία εμπόδιο στη σωτηρία μας.Κυρ. ΙΒ' Ματθαίου 26.8.2012.
267 β) Τό ιστορικό τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού καί η σημασία του στή ζωή μας.Κυρ. μετά τήν 'Υψωσι.16.9.2012.
267 γ) Οι πατέρες καί οι μαρτυρίες τους 13.10.2013.
267 δ) Οι διαγωγή τών Γαδαρινών καί η εποχή μας.23.10.2013.
268 α) Η διάσπασις τής καθολικότητος τής Ορθοδόξου εκκλησίας.10.11.2013.
268 β) Η αγάπη καί τά χαρισματά της.24.11.2013.
268 γ) Ποιοί είναι οι πνευματικώς συγκύπτοντες.8.12.2013.

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Νέες Προσθήκες : Πρωινά Κηρύγματα 256-260 και Βραδινά : 160-165


256 α) Η Ευχή τού Ιησού καί τό πνεύμα τής μετανοίας.Κυρ. τού ΑΣΩΤΟΥ.12.2.2012

256 β) Η αγάπη, η Νηστεία, καί η Προσευχή κάνουν θαύματα.Κυρ.ΤΥΡΙΝΗΣ.26.2.12

256 γ) Τό νέο κάλεσμα γιά σωτηρία έγινε διά τού νέου Αδάμ τού Χριστού.Α' Χαιρετισμοί.2.3.12

257 α) Η αμέλεια καί η ακηδία αντιμετωπίζονται μέ όπλο τήν ευχή.13.3.2012.Κυριακή Β' Νηστειών Γρηγορίου Παλαμά

257 β) Η μόδα τής αμαρτίας καί ο κατακλυσμός της.16.3.2012.Γ' Χαιρετισμοί

257 γ) Ο άγιος Σέργιος καί η αξία τών Χαιρετισμών.30.3.2012.Ακάθιστος Ύμνος

258 α) Η μετάνοια τής πόρνης πρότυπο γιά τήν δική μας μετάνοια.Μεγ.Τρίτη.10.4.2012

258 β) Τό βλέμμα τού Πάσχοντος Ιησού Χριστού.Μεγ Τετάρτη.11.4.2012

258 γ) Η λογική καί η καρδιά στήν έρευνα γιά τήν ανάστασιν. Κυρ.Θωμά.22.4.2012

259 α) Οι ζοφερές εικόνες τής εποχής μας. Κυριακή τού Τυφλού.20.5.2012

259 β) Τά ενεργήματα τού Αγίου Πνευματος. Δευτέρα τού Αγίου Πνέυματος.4.6.2012

259 γ) Η ζωή καί τό έργο τής Οσίας Σοφίας. Κυριακή Α' Ματθαίου.10.6.2012

260 α) Στά έργα τού σκότους αντιτάσουμε τά έργα τού φωτός.Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου.24.6.2012

260 β) Οι δύο κόσμοι τού θεού & τού διαβόλου.Κυριακή Στ' Λουκά.21.10.12

260 γ) Μέγα τό χάσμα μεταξύ Παραδείσου καί κολάσεως.Κυριακή Ε' Λουκά.4.11.12

160 Οί Άγιοι Μάρτυρες καί η εποχή μας.26.3.2012

161 Τό μυστήριον τής Ιεράς Εξομολογήσεως καί Μετανοίας.5.3.2012

162 Οι Άγιοι Πάντες μέρος Β'.12.3.2012

163 Ο αόρατος πόλεμος τών Δαιμόνων.10.2012

164 Τά οχτώ θανάσιμα αμαρτήματα.Τετάρτη 21.11.2012

165 Ποιοί οι Δαίμονες καί ποιό τό έργο τους.Τετάρτη.28.11.2012