Το site που επιμελείται ο Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου: https://agiavarvaramfialis.grΚυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

292292 α) Διά τής ταπεινώσεως η πρός Θεόν άνοδος γίνεται. 6.8.2015


292 β) Ο δρόμος Επιστροφής στόν Χριστό είναι ο δρόμος τής μετανοίας. 9.8.2015


292 γ) Ανάγκη επιστροφής στήν Ορθόδοξη παράδοσί μας καί απόρριψις τής εκκοσμίκευσης. 23.8.2015


292 δ) Η αγάπη τού Θεού καί η δική μας στάσις. 13.9.2015


292 ε) Η αξία τού τιμίου Σταυρού καί τής Σταυρικής Θυσίας τού Κυρίου. 14.9.2015

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

291 (από τα πρωινά κηρύγματα)291 α) Η πίστις τών δέκα λεπρών καί η ευγνωμοσύνη τού ενός. 18.1.2015


291 β) Η αξία τών Χαιρετισμών καί η ανάγκη τής συχνής επαναλήψεως αυτών, με δύο ιστορίες. 13.3.2015


291 γ) Τά τρία μηνύματα τής σημερινής Κυριακης. 15.3.2015


291 δ) Η προετοιμασία τής ψυχής κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστή καί η προετοιμασία γιά τήν αιώνια ανάστασί της. 16.3.2015


291 ε) Τά τεκμήρια τής Αναστάσεως. 19.4.2015


291 ζ) Η κρίσις καί η Κυρήνειος Χάρις. 12.7.2015