Το site που επιμελείται ο Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου: https://agiavarvaramfialis.grΠέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

292292 α) Διά τής ταπεινώσεως η πρός Θεόν άνοδος γίνεται. 6.8.2015


292 β) Ο δρόμος Επιστροφής στόν Χριστό είναι ο δρόμος τής μετανοίας. 9.8.2015


292 γ) Ανάγκη επιστροφής στήν Ορθόδοξη παράδοσί μας καί απόρριψις τής εκκοσμίκευσης. 23.8.2015


292 δ) Η αγάπη τού Θεού καί η δική μας στάσις. 13.9.2015


292 ε) Η αξία τού τιμίου Σταυρού καί τής Σταυρικής Θυσίας τού Κυρίου. 14.9.2015

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

291 (από τα πρωινά κηρύγματα)291 α) Η πίστις τών δέκα λεπρών καί η ευγνωμοσύνη τού ενός. 18.1.2015


291 β) Η αξία τών Χαιρετισμών καί η ανάγκη τής συχνής επαναλήψεως αυτών, με δύο ιστορίες. 13.3.2015


291 γ) Τά τρία μηνύματα τής σημερινής Κυριακης. 15.3.2015


291 δ) Η προετοιμασία τής ψυχής κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστή καί η προετοιμασία γιά τήν αιώνια ανάστασί της. 16.3.2015


291 ε) Τά τεκμήρια τής Αναστάσεως. 19.4.2015


291 ζ) Η κρίσις καί η Κυρήνειος Χάρις. 12.7.2015